DP-XB
H min.-max.=283-1284
B mn.-max.=296-596
Wyjątki
H=570,713,860,920,1000
B=260
H min.-max.=283-570
B=796,896,996,1196

DPG-XB
Drzwi płycinowe gięte wypukłe.
H=570,713,860,920,1000
B=522
Promień wewnętrzny=240