Sposób montażu listew na korpusach

Zalecany sposób montażu cargo

Sposób montażu elementów giętych

Objaśnienie symboliki wybarwień kolorystycznych

W związku z pojawiającymi się pytaniami od naszych Klientów odnośnie objaśnień w symbolice wybarwień, chcielibyśmy zwrócić uwagę iż:

  1. Kolor złożony z trzech członów cyfrowych, gdzie ostatni jest cyfrą 1 (np. 11.8.1, 3.26.1) oznacza kolor bez patyny,
  2. Kolor złożony z dwóch członów cyfrowych (np. 11.8, 3.26) lub trzech członów cyfrowych, gdzie ostatni jest cyfrą inną niż 1(np. 11.18.2, 11.17.4 ) oznacza kolor z patyną.