Wymagane dokumenty

Firma DREWPOL Sp z o.o nawiązuje współpracę z klientami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Klienci zainteresowani zakupem wyrobów, nie będący podmiotami gospodarczymi zostaną skierowani do hurtowni i studiów kuchennych współpracujących z naszą firmą.

Przy złożeniu pierwszego zamówienia prosimy przedłożyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej i wpis do KRS,
 • zaświadczenie REGON,
 • decyzję o numerze NIP.

Klient jest zobowiązany do uzupełniania na bieżąco wszelkich zmian danych firmy.

 

Oferta firmy Drewpol

Zgodność zamówień z ofertą jest weryfikowana przez Dział Handlowy firmy Drewpol.

Ewentualne niejasności lub wątpliwości w zamówieniu są wyjaśniane i korygowane przez właściwego handlowca po konsultacji z Klientem.

 

Oferta standardowa:

 • Zamówienie standardowe na podstawie Katalogu DREWPOL wg ustaleń z Działem Handlowym;
 • Zlecenie reklamacyjne: 14 dni (od momentu uznania reklamacji) lub według indywidualnych ustaleń.

 

Oferta niestandardowa

Wymagane jest podpisanie umowy o współpracy

 • Pierwsze zamówienie realizowane jest w terminie indywidualnie uzgodnionym z Działem Handlowym firmy DREWPOL,
 • Następne wg harmonogramu wynikającego z umowy .

 

Ceny

Według aktualnego cennika firmy DREWPOL.

Dział Handlowy może przyznać rabat po indywidualnych uzgodnieniach z Klientem.

Warunki płatności dla Klientów Indywidualnych

 1. Przedpłata w wysokości 1.000 PLN (dla zamówień o wartości do 3.000 PLN brutto) lub 30% wartości zamówienia (dla zleceń powyżej 3.000 PLN brutto) przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.

Pozostała część płatne:

 • gotówką przy odbiorze,
 • przelewem przed odbiorem
 • ”za pobraniem” płatne Spedytorowi

Konto bankowe: Drewpol Sp. z o.o., Osina 27a
RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. o/SZCZECIN  92 1750 1077 0000 0000 1214 0061

 1. Płatność odroczona od 7 do 21 dni dotyczy wyłącznie stałych Klientów (termin ustalany jest przez Dział Handlowy firmy DREWPOL).
 2. W przypadku nie wywiązania się z terminu płatności, odroczona płatność zostanie zawieszona.

 

Składanie zamówień

Zamówienia należy przesłać faksem do Działu Handlowego firmy DREWPOL fax. 091/5790107 (sugerujemy używać druków firmy DREWPOL) lub drogą elektroniczną na adres właściwego handlowca. Po sprawdzeniu, zamówienie zostaje wprowadzone do systemu informatycznego, gdzie zostaje nadany mu numer i termin realizacji. DREWPOL przesyła potwierdzenie zamówienia w celu weryfikacji poprawności jego wprowadzenia do systemu informatycznego oraz informacje o nadanym numerze produkcyjnym i terminie realizacji.

Każdy klient jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności potwierdzenia z przesłanym wcześniej zamówieniem. Ewentualne niejasności i niezgodności powinny być natychmiast zgłoszone do firmy DREWPOL.

 

Termin realizacji zamówień

Termin realizacji zlecenia jest liczony od dnia zatwierdzenia poprawności treści zlecenia przez handlowca.

 

Zmiany do zamówień

Zmiany w zleceniach produkcyjnych mogą następować w okresie do 5 dni od daty przyjęcia do realizacji. Zmiany mogą dotyczyć tylko anulowania pozycji, zmiany wymiaru bądź ilości sztuk.

W okresie dłuższym niż wyznaczony, zlecenie może być anulowane lub zmienione tylko w przypadku, kiedy istotne elementy produktu nie zostały wykonane, bądź mogą być wykorzystane w toku produkcji.

W przypadku nie możliwości wykorzystania elementów w toku produkcji klient będzie obciążony kosztem produktu.

Wszelkie zmiany należy zgłosić w formie pisemnej.

 

Pakowanie frontów

Fronty układane są na paletach o wymiarach 800×1200

 1. fronty lakierowane
  • układane są po 2 sztuki lewymi stronami do siebie; między prawymi stronami ułożone są paski gąbki przekładkowej zabezpieczające powłokę lakierniczą przed zarysowaniem,
  • w celu zabezpieczenia przed przesuwaniem się na palecie całość owinięta jest folią „strecz”
 2. fronty nielakierowane
  • w celu zabezpieczenia przed przesuwaniem się na palecie całość owinięta jest folią „strecz”.

 

Warunki odbioru i przewozu

Odbiór towaru następuje na koszt zamawiającego i jego środkiem transportu. Firma DREWPOL może wysłać towar za pośrednictwem firmy spedycyjnej. W tym celu należy zwrócić się z prośbą do Działu Handlowego firmy DREWPOL w celu dopełnienia formalności.

W związku z przekazaniem odpowiedzialności za wyrób podczas transportu na spedytora, klient zobowiązany jest do odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego wyrobu w obecności pracownika firmy spedycyjnej.

W przypadku uszkodzenia opakowania proszę o sporządzenie protokołu.

 

Reklamacje

Wszelkie problemy związane z reklamacjami są rozpatrywane indywidualnie.

 1. Kupujący ma obowiązek sprawdzić zakupiony towar w ciągu 10 dni od daty odbioru.
 2. W przypadku wystąpienia widocznych wad dostarczonego towaru należy niezwłocznie poinformować pisemnie firmę DREWPOL określając ilość i rodzaj wad, rodzaj wyrobu oraz nr dokumentu zakupu. Należy stosować druki firmy DREWPOL.