W ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Firma Drewpol Sp. z o.o. uzyskała dotacje na kapitał obrotowy.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Kwota dofinansowania wynosi 246 350.51 PLN co stanowi 100 %  wnioskowanego dofinansowana.